ทำไมต้อง Seed

สร้างการรับรู้
ให้แบรนด์

กระตุ้นให้เกิดการมองเห็น สนทนาและบอกต่อ
เป็นวงกว้างมากขึ้น อย่างสม่ำเสมอ

ส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับแบรนด์

กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
หรือซื้อสินค้านั้นๆได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

เพิ่มโอกาสทางการขาย
ให้กับแบรนด์

วิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกพูดถึง
เพื่อทำความเข้าใจกับลูกค้าให้มากขึ้น

Seed.in.th
"ช่วยเติมเต็มการตลาดของคุณ
ให้แข็งแกร่งมากขึ้น

ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญการทำ Seeding & Influencer Management บนโลกออนไลน์
เปิดโอกาสให้ "แบรนด์" ของคุณอยู่บนโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างกว้างขวาง
และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมไปถึงยอดขายที่มากขึ้นให้กับคุณ

บริการของ Seed.in.th

Responsive image

Seeding


สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของคุณกับช่องทาง
Social Website และ Social Media

Micro Influencer 1


เปิดตัวให้ปังและตรงเป้าหมายกับการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางที่ดีที่สุด

Micro Influencer 1


เปิดตัวให้ปังและตรงเป้าหมายกับการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางที่ดีที่สุด

Campaign Planner


ปังสุดขีดกับแคมเปญประขาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์
ที่วางแผนและเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับสินค้าของคุณ

Contact Us

Address

อาคารเอเชีย ห้อง 12L ถนนพญาไท
แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Phone

098-824-3699

Email

info@semicolon.co.th